Hafnarfjörður Lindarberg 221 fasteign.is kynnir: OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29. ÁGÚST KL. 17,15 - 17,45 LINDARBERG 78 - GLÆSILEGT PARHÚS Á FALLEGUM ÚTSÝNISSTAÐ.  Um er að ræða tvílyft alls 187,6 fm hús sem skiptist þannig að neðri hæðin er 31,1 fm.ásamt 33,1 fm.bílskúr og efri hæðin... Verð: 61.900.000 kr. Garðabær Sunnuflöt 210 fasteign.is kynnir: SUNNUFLÖT - GARÐABÆ GLÆSILEGT TVÍLYFT 220 FM EINBÝLISHÚS Staðið hafa yfir gagngerar endurbætur og breytingar á húsinu s.l. ár og eru þær framkvæmdir langt á veg komnar. Lagnakerfi hússins, þ.e. vatnslagnir, raflagnir og fl. er allt... Verðtilboð Kópavogur Boðaþing 203 fasteign.is kynnir: GLÆSILEG "PENTHOUSE" ÍBÚÐ MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI.   Lúxus íbúð fyrir fólk á besta aldri 55 ára+ Boðaþing 1-3  er glæsilegt og vandað 34 íbúða lyftuhús á 5 hæðum, ásamt bílgeymslu í kjallara. Íbúð 503... Verð: 64.900.000 kr.
SJÁ FLEIRI